- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ไม่มีประกวดราคา-สอบราคา (09/06/2563)
ตั้งแต่ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน ไม่มีสอบราคา (30/06/2561)
ตั้งแต่มกราคม 2559 - ปัจจุบัน ไม่มีประกวดราคา (31/07/2560)
ไม่มีประกาศสอบราคาเดือน มกราคม - ตุลาคม 2559 (15/07/2560)
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางตลาดอ่างทอง-วัดชัยมงคล (09/12/2558)
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางศาลจังหวัดอ่างทอง-สนง.ชลประทานอ่างทอง (09/12/2558)
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางสี่แยกปั้มเเซลริมแม่น้ำ-โรงพยาบาลอ่างทอง (09/12/2558)
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางสี่แยกเรือนจำ-ตลาดเอก (09/12/2558)
จ้างเหมาทำหน้าที่รักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย (11/11/2558)
จัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลนโครงการ คชฟ.3 ปี 2557 ผูกพันปี 2558 (21/08/2558)