ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 (10/01/2563)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ประจำปี 2563 (10/01/2563)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560 (29/11/2559)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ประจำปี 2560 (29/11/2559)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559 (22/04/2559)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ประจำปี 2559 (22/04/2559)
ประกาศสอบราคาเลขที่ ก.1 พพบ.(บห)025/2557 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (12/11/2557)
ประกาศสอบราคาเลขที่ ก.1 พพบ.(บห)026/2557 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (12/11/2557)
ประกาศสอบราคาเลขที่ ก.1 พพบ.(บห)010/2557 เรื่อง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน (30/04/2557)
ประกาศสอบราคาเลขที่ ก.1 พพบ.(บห)014/2557 เรื่อง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน (30/04/2557)