ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำปี 2564 (16/12/2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ประจำปี 2564 (03/12/2563)
มกราคม -สิงหาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา E-bidding (03/09/2563)
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาเอกชนภายนอกดำเนินการวางใบคำร้องขอผ่อนผัน,ปลดสาย,ต่อสายตัดและต่อกลับมิเตอร์ประจำปี 2563 (11/12/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ประจำปี 2563 (19/11/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวแรงสูงบ้านพักคนชรา(ซอยร่วมสุข) (19/04/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ปากทางเข้าเทศบาลหลักหก-หมู่บ้านเมืองเอก(ริมคลองเปรม) (09/04/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายริมคลองเปรม ปากทางเข้าเวิร์คพอยต์-ใต้ไลน์ 500 เควี (09/04/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย22 เควี บริเวณซอยโยธาธิการ (11/03/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ประจำปี 2562 (18/12/2561)