- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (28/03/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุพร้อมรั้วรอบคลังพัสดุ กฟจ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/06/2561)
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office กฟจ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/06/2561)
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูงรายปี61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/01/2561)
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วและคลังบริการ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/11/2560)
ตั้งแต่ มกราคม 2560 - ปัจจุบัน ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา (21/04/2560)
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (02/12/2559)
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (02/12/2558)
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (21/11/2557)
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (03/04/2557)