สัญญาอื่นๆ
มกราคม -สิงหาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา E-bidding วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 
สัญญาจ้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวแรงสูงบ้านพักคนชรา (ซอยร่วมสุข) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย22 เควี บริเวณซอยโยธาธิการ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี 2562 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ประจำปี 2562 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี ประจำปี 2561 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี 2561 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย คอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งบนเสาไฟฟ้า วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี F4 สฟ.บ้านให่ แยกกำนันลือ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี ปี 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างจัดส่งใบคำร้องขอผ่อนผันก่อนดำเนินการงดจ่ายไฟ ปี 2560 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายเป็นรายปี วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด