ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ไม่มีประกวดราคา-สอบราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน ไม่มีสอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด