ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ประจำปี 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ก.1 พพบ.(บห)026/2557 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ก.1 พพบ.(บห)025/2557 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ก.1 พพบ.(บห)014/2557 เรื่อง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ก.1 พพบ.(บห)010/2557 เรื่อง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ก.1 พพบ.(บห)002/2557 เรื่อง จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณแยกซอยบ้านนายาว-วัดหนองโดนน้อย อ.หนองโดน จ.สระบุรี วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด