ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด