ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำปี 2564 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ประจำปี 2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มกราคม -สิงหาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา E-bidding วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาเอกชนภายนอกดำเนินการวางใบคำร้องขอผ่อนผัน,ปลดสาย,ต่อสายตัดและต่อกลับมิเตอร์ประจำปี 2563 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ประจำปี 2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวแรงสูงบ้านพักคนชรา(ซอยร่วมสุข) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ปากทางเข้าเทศบาลหลักหก-หมู่บ้านเมืองเอก(ริมคลองเปรม) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายริมคลองเปรม ปากทางเข้าเวิร์คพอยต์-ใต้ไลน์ 500 เควี วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย22 เควี บริเวณซอยโยธาธิการ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ประจำปี 2562 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย 22 เควี แบบรายปี ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปลดสาย ตัดและต่อมิเตอร์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอนสื่อสารฯพร้อมติดตั้ง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี F4 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เจ เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี ปี 2560 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ตัวแทนตัด - ติดมิเตอร์ไฟฟ้า วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ปรับปรุงมิเตอร์แรงต่ำและสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาข้างเหมาบุคคลภายนอกบริการจัดส่งใบขอผ่อนผันงดจ่ายไฟ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานตัด - ติดกลับมิเตอร์ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ปี 2558 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ม.5 ต.เชียงรากน้อย(เลียบคลองบ้านพลับ) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาสสอบราคาจ้างเหมา เอกชนภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก,และสับเปลี่ยนมิเตอร์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ตัวแทนตัด - ติดมิเตอร์ไฟฟ้า วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาตัวแทนจ้างบริการส่งหนังสือแจ้งเตือนและใบคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด