ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ ประจำปี 2564 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,ย้าย,รื้อถอน,ตัดฝาก และสับเปลี่ยนมิเตอร์ ประจำปี 2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด