ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด 2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด 2564 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือเเจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม INSX ก.พ.-ธ.ค.2564 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2563 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด 2563 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด 2561 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด 2562 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2562 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2561 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ในเขตพื้นที่ กฟอ.ธัญบุรี ปี 2560 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรง ปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายสถานีรังสิตใต้ 2(ชั่วคราว)คลอง 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงาน งานก่อสร้าง โครงการคาซ่าวิลล์ คลอง 2(เฟส3) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้แนวสายส่ง 115 เควี ถนน ปท.3010 ถึง ทล.305 บ้านคลองห้า วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ในเขตพื้นที่ กฟอ.ธัญบุรี วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำหน้าที่รักษาความสะอาด วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดซื้อคอนสื่อสารฯพร้อมติดตั้ง 476 ท่อน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดซื้อคอนสื่อสารฯพร้อมติดตั้ง 706 ท่อน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส จำนวน 630 เครื่อง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด