ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมางานสับเปลี่ยนปรับปรุงมิเตอร์ และ งานติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างเหมางานสับเปลี่ยนปรับปรุงมิเตอร์ และ งานติดตั้งมิเตอร์รายใหม่
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัด-ต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส ประจำปี 2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัด-ต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า น.2 พล.(บป.)1244/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า น.2 พล.(บป.)1244/2563 ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้รายปี น.2 (ปบ.)358/2563 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้รายปี น.2 (ปบ.)358/2563 ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการสับเปลี่ยนปรับปรุงมิเตอร์ ที่ น.2 พล.(มต.)174/2562 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการสับเปลี่ยนปรับปรุงมิเตอร์ ที่ น.2 พล.(มต.)174/2562 ... อ่านต่อ
จ้างเหมางานตัด-ต่อ กลับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ น.2 พล.(บป.)3666/2562 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ้างเหมางานตัด-ต่อ กลับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ น.2 พล.(บป.)3666/2562 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ,อาคารจอดรถฮอทไลน์กระเช้า และรถฉีดน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ,อาคารจอดรถฮอทไลน์กระเช้า และรถฉีดน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานสับเปลี่ยนปรับปรุงมิเตอร์ และงานติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานสับเปลี่ยนปรับปรุงมิเตอร์ และงานติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างบุคคลภายนอกนำเข้าข้อมูลสายสื่อสาร วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศจ้างบุคคลภายนอกนำเข้าข้อมูลสายสื่อสาร ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อรถยกโฟล์คลิฟ e-bidding วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศจัดซื้อรถยกโฟล์คลิฟ e-bidding ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน กฟส.นครไทย e-bidding วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน กฟส.นครไทย e-bidding ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างติดตั้งปรับปรุงมิเตอร์ e-bidding วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศ จ้างติดตั้งปรับปรุงมิเตอร์ e-bidding ... อ่านต่อ
ประกาศตัดต่อกลับมิเตอร์ e-bidding วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศตัดต่อกลับมิเตอร์ e-bidding ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อสายเคเบิ้ล 22 เควี 2x185 ต.มม. วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาซื้อสายเคเบิ้ล 22 เควี 2x185 ต.มม. ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเทคอนกรีตโคนเสา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเทคอนกรีตโคนเสา ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อลูกถ้วยไลน์โพส วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาซื้อลูกถ้วยไลน์โพส ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 - ปัจจุบัน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 - ปัจจุบัน ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาสายเคเบิ้ลอากาศ 22 เควี 1x185 ต.มม. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาสายเคเบิ้ลอากาศ 22 เควี 1x185 ต.มม. ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ปี 2560 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ปี 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟส.นครไทย) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟส.นครไทย) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟส.วังทอง) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟส.วังทอง) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟย.ทรัพย์ไพรวัลย์) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟย.ทรัพย์ไพรวัลย์) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟย.เนินมะปราง) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟย.เนินมะปราง) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟส.บางระกำ) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟส.บางระกำ) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟย.ชาติตระการ) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ตัด-ลิดรานกิ่งไม้ ปี 2560 (กฟย.ชาติตระการ) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีตสำหรับงานขยายเขต งานปรับปรุงระบบจำหน่าย (238,610.00) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตโครงการ คฟม. (266,430.00) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตโครงการ คฟม. (266,430.00) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (250,615.40) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (250,615.40) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีตสำหรับงานขยายเขต ผู้ใช้ไฟ (445,869.00) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีตสำหรับงานขยายเขต ผู้ใช้ไฟ (445,869.00) ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขต คฟม. 1 รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขต คฟม. 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขต คสจ. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขต คสจ. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ 2 รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ 3 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อเครื่องมือใช้ประจำชุดทีมงานก่อสร้าง 2 รายการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อเครื่องมือใช้ประจำชุดทีมงานก่อสร้าง 2 รายการ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (477,220.00) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (477,220.00) ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง Safety Stock วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง Safety Stock ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง 1 รายการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุสำรองคลัง 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (491,130.00) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (491,130.00) ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต สำหรับงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงานโครงการ คสจ. วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงานโครงการ คสจ. ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขต โครงการ คสจ. (477,220.00) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขต โครงการ คสจ. (477,220.00) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการสำหรับสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.พล (380,866.50) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการสำหรับสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.พล (380,866.50) ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต สำหรับงานโครงการ คสจ. วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต สำหรับงานโครงการ คสจ. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ซีที,วีที วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ซีที,วีที ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัสดุสำหรับงานขยายเขต คสจ.7 (315,315.00) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัสดุสำหรับงานขยายเขต คสจ.7 (315,315.00) ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน 1 รายการ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขต คฟก. (487,278.00) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขต คฟก. (487,278.00) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขต คสจ.7 (477,220.00) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัสดุคอนกรีต สำหรับงานขยายเขต คสจ.7 (477,220.00) ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต โครงการ คฟก. วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต โครงการ คฟก. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต โครงการ คสจ.7 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทคอนกรีต โครงการ คสจ.7 ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (323,942.50) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (323,942.50) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน คสจ.7 (383,707.35) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน คสจ.7 (383,707.35) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน คปจ. (113,238.10) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน คปจ. (113,238.10) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ (338,291.20) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ (338,291.20) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน คสจ.7 (197,222.40) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน คสจ.7 (197,222.40) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งบลงทุน "หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน" (255,730.00) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งบลงทุน "หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน" (255,730.00) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ (387,019.00) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ (387,019.00) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุสำรองคลัง Safety Stock (247,212.80) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุสำรองคลัง Safety Stock (247,212.80) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุสำรองคลัง Safety Stock (484,624.40) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุสำรองคลัง Safety Stock (484,624.40) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ (277,194.20) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ (277,194.20) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ (206,403.00) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ (206,403.00) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ (372,780.00) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ (372,780.00) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน คสจ.7 (220,420.00) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ พัสดุขาดแคลน คสจ.7 (220,420.00) ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัสดุขาดแคลน CT. ,VT. (394,087.42) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัสดุขาดแคลน CT. ,VT. (394,087.42) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด