ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายในหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมุ่งประโยชน์ของทางราชการและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด