ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนนวัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองคลองบางโพธิ์ใต้) จุดที่2 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนนวัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองคลองบางโพธิ์ใต้) จุดที่2 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนน วัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองบางเดื่อ) จุดที่1 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างเคบิลใต้ดิน ระบ 22 เควี ช่วงข้ามถนน วัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองบางเดื่อ) จุดที่1 ด้วยวิธีประกวดราคกอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 - ปัจจุบัน ไม่มีประกวดราคา-สอบราคา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.ปทุมธานี คลังพัสดุ และคลังมิเตอร์ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศ จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.ปทุมธานี คลังพัสดุ และคลังมิเตอร์ ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ประจำปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงาน ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงาน ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย ประจำปี 2559 จำนวน 378 เครื่อง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาคอนเหล็กเคลือบฉนวน(คอนสื่อสารฯ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เส้นทาง รวม 365 ชุด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้า คลังพัสดุและคลังมิเตอร์ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผลึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผลึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2 x 10 ต.มม. 600 โวลท์ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดส่งใบคำร้องขอผ่อนผันก่อนงดจ่ายไฟ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้า คลังพัสดุและคลังมิเตอร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาติดตั้งสายเคเบิลแรงต่ำใต้ดิน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้า คลังพัสดุและคลังมิเตอร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด