ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุพร้อมรั้วรอบคลังพัสดุ กฟจ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office กฟจ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูงรายปี61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วและคลังบริการ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่ มกราคม 2560 - ปัจจุบัน ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด