ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.ปราจีนบุรี - ปรับปรุงเปลี่ยนสาย PIC ชำรุด เป็นสาย SAC ฟีดเดอร์ 10 ปจ.1 แยกวัดสง่างาม - เขตอำเภอศรีมหาโพธิ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง - ประปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากคลองโพธิ์เย็น - หน้า อบต บางปลาร้า วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง-ปรับปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากหน้า อบต.บางปลาร้า - คลองชวดช้างตาย วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาก่อสร้างงานก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง - ปรับปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากแยกวังกุ้ง - คลองโพธิ์เย็น วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานพัสดุ พร้อมรั้วประตูลวดตาข่ายล้อมคลังพัสดุ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานพัสดุ พร้อมรั้วประตูลวดตาข่ายล้อมคลังพัสดุ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมลานพัสดุ พร้อมรั้วประตูลวดตาข่ายล้อมคลังพัสดุ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ ในการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ปี 2562 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเทลานคอนกรีตภายในบริเวณ กฟจ.ปราจีนบุรี วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีและคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่ มกราคม 2559 - ปัจจุบัน ไม่มีประกาศประกวดราคา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 - ปัจจุบัน ยังไม่มีการประกาศสอบราคา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ประกาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จำนวน 4 ฟีดเดอร์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องสอบราคราจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จำนวน 6 ฟีดเดอร์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี และคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สองราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี งาน กฟจ.ปจ.-ย้ายอแนวบริเวณถนน ปจ. ๓๐๐๘ แยก ๓๑๙ หนองกันเกรา ครั้งที่ ๒ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(งดจ่ายไฟ) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ปราจีนบุรีและคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ปราจีนบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ปราจีนบุรี - ขยายเขตกลุ่ม นายสุรศักดิ์ เชื้อวงษ์ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี และคลังพัสดุบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี และคลังพัสดุบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. กฟจ.ปราจีนบุรี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟย.บ้านสร้าง - ปรับปรุง แรงดันตกและย้ายแนวบริเวณหม้อแปลงบ้านบางไซ (ปลาหมอสี) ต.บางพลวง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน กฟจ.ปราจีนบุรี - ปรับปรุงแรงดันตกบริเวณโรงงานบ้านคลองสารภี ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.ปราจีนบุรี - โครงการจัดการขยะมุลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด