ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.ปราจีนบุรี - ปรับปรุงเปลี่ยนสาย PIC ชำรุด เป็นสาย SAC ฟีดเดอร์ 10 ปจ.1 แยกวัดสง่างาม - เขตอำเภอศรีมหาโพธิ์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง - ประปรุงเปลี่ยนสาย ACSR ชำรุด เป็นสาย SAC F5 สถานีบ้านสร้าง จากคลองโพธิ์เย็น - หน้า อบต บางปลาร้า วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด