ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี 2561 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อ คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 137 ต้น เลขที่ ก.1 อป.(บห)001/2560 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) กฟส.วัฒนานคร วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกวดราคาเดือน มกราคม 2559 - ปัจจุบัน วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ไม่มีสอบราคาเดือน มกราคม 2559 - ปัจจุบัน วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
สอบราคาเลขที่ ก.1อป.(บค.)009/2558 (ซื้อหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด