ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด