เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ก.1,กฟฟ.ปท.2(บกด) เป็นวิทยากรให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชุมชี้เเจงคณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กฟฟก.1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด