เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
กรมคุมประพฤติ ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติ ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด