แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการ “ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร” สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 4 โครงการ) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 1.วางท่อประปาภายในบริเวณ สขข. อ.ประโคนชัย 2.จ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ สขข. อ.นางรอง 3.จ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ สขข. อ.ประโคนชัย 4.จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร Drive Thru for Tax ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทาสีอาคาร สขข.นางรอง , ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สขข.พุทไธสง) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงทางลาดคนพิการ สขจ.บุรีรัมย์) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำ สขข.อ.นางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนงานตามโครงการสนามจราจรเยาชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาดการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รายงานสรุปผลการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาดการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด