ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เชื่อมโยง ...
สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564
สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training) เชื่อมโยง ...
ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เชื่อมโยง ...
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ นางสาวณัฐรินทร์ พิบูลบุญวัฒน์ และนางสาวรุจิษยา พรหมดี
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ นางสาวณัฐรินทร์ พิบูลบุญวัฒน์ และนางสาวรุจิษยา พรหมดี อ่านต่อ ...
เคลียร์คัด ชัดเจน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 ตอน : เราได้อะไรใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
เคลียร์คัด ชัดเจน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 ตอน : เราได้อะไรใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด