- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 (10/07/2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (18/06/2563)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 (05/06/2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ก.พ.2563 (29/04/2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมีนาคม 2563 (29/04/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มกราคม 2563) (28/04/2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (10/08/2561)
ประกวดราคาจ้าง (02/08/2561)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP (02/08/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (02/08/2561)