ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมีนาคม 2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 สรุปผลเดือนมีนาคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ก.พ.2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 สรุปผลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มกราคม 2563) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 สรุปผลเดือน มกราคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ท่องเที่ยว ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)กิจกรรมที่ 2ฯ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)กิจกรรมที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด