ข่าวประชาสัมพันธ์
"เกษตรกร Happy" เฟส 2 สั่งออนไลน์ สดจากสวน ส่งฟรีถึงบ้าน
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการ “เกษตรกร Happy” เฟส ๒ เชิญชวนประชาชนบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนพี่น้องชาวสวนในการจำหน่ายผลไม้ในช่วงโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศ เช่น เงาะโรงเรียนนาสาร มังคุดนครศรี ลำไยพะเยา ฯลฯ โดยการดำเนินการในเฟสที่ ๑ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ช่วยให้ราคาในตลาดมังคุดปรับตัวสูงขึ้น และมียอดขายกว่า ๒๐,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจหรือต้องการอุดหนุนเกษตรกรไทย สามารถสั่งซื้อผลไม้คุณภาพดี ส่งตรงจากสวนได้ที่ www.thailandpostmart.com พร้อมจัดส่งฟรีถึงบ้านโดยไปรษณีย์ไทย เชื่อมโยง ...
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนเพื่อป้องกันโควิด-19
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว ไม่ต้องเดินทางมาแสดงสถานะการมีชีวิตอยู่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการต่อไป สำหรับผู้สูงอายุ (ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้พิการ ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 056-219555 ต่อ 3703 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่และการย้ายภูมิลำเนา โดยให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลฯ ของกรมการปกครอง
เทศบาลนครสวรรค์จัดตั้งจุดตรวจ Covid-19 โดยวิธีใช้ Rapid Antigen Test
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และแพทย์จิตอาสา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 จ.นครสวรรค์ (สปสช.) จัดตั้ง จุดตรวจ Covid-19 โดยวิธีใช้ Rapid Antigen Test เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เริ่ม 4 ส.ค. 64 โดยให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลฯ 2) ประชาชนที่มาพักอาศัยในเขตเทศบาล (ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล) 3) ผู้มาประกอบอาชีพอยู่ในเขตเทศบาลฯ 4) ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เปิดทำการทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือ Add Line : NSM-Covid19 เพื่อศึกษาแนวปฎิบัติ พร้อมทำแบบประเมิน เพื่อคัดกรองระบบความเสี่ยงและเพื่อลดปัญหาความแออัดในการตรวจ เชื่อมโยง ...
มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ด้วยกรมธนารักษ์ ได้กำหนดมาตรการการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมาตรการดังนี้ 1. กรณีผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าที่ราชพัสดุทุกประเภท ที่มีภาระค่าเช่าค้างชำระกับกรมธนารักษ์ สามารถผ่อนชำระค่าเช่าค้างทั้งจำนวน (ไม่เรียกเก็บค่าปรับ) ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยยกเว้นเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 2. กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ สามารถเลื่อนชำระค่าเช่าได้ 6 เดือน โดยให้ผ่อนชำระได้ ไม่เกิน 12 เดือน โดยยกเว้นเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 3. ให้ผู้เช่าผ่อนชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ ภายในระยะวเลา 1 ปี โดยยกเว้นเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ผู้เช่าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ โทร. 056-228676 -81
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ ไม่ต้องเดินทางมาแสดงสถานะการมีชีวิตอยู่
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว ไม่ต้องเดินทางมาแสดงสถานะการมีชีวิตอยู่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้พิการ ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 056-219555 ต่อ 3703
... อ่านทั้งหมด