ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 80 ปี กรมการแพทย์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big Cleaning day ปี 2565
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 80 ปี กรมการแพทย์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big cleaning day ปี 2565 โดยมีนางสาวจริยา มาสุข รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในกิจกร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง เชื่อมโยง ...
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีเปิดให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านไลน์ (LINE HN)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีได้เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ (LINE HN) ซึ่ง LINE HN เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ลงทะเบี่ยนผู้ป่วยใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโนบายไทยแลนด์ 4.0 เพียงแค่กรอกรายละเอียดของผู้ป่วยตามที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกำหนด ก็สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ได้ทัน เชื่อมโยง ...
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในงาน เดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5(WORD CANCER DAY 2018) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในงาน SURAT HOSPITAL WORLD CANCER DAY โครงการเดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5(WORD CANCER DAY 2018) โดยมี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารรวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสมทบกองทุนเมตาโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโครคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
โครงการเดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5 Surat Cancer Hospital World Cancer Day 2018 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จบลงไปด้วยดีกับโครงการเดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5 Surat Cancer Hospital World Cancer Day 2018 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันมะเร็งโลก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง อาหารต้านมะเร็ง มีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยการเต้นแอโรบิกส์ และกิจกรรมหลักที่สำคัญคือกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพในระยะทาง 5 และ 15 กิโลเมตร โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,094 คน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในการช่วยสนับสนุนโครงการ และมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เข้ากองทุนเมตตา เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 170,000 บาท กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้ง ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งในด้านบรรยากาศการจัดงาน เส้นทางวิ่งที่สวยงาม มีความปลอดภัย มีอาหารมากมายรองรับนักวิ่งเพียงพอ ได้รับการบริการที่ดีจากทีมผู้จัด ในส่วนที่ควรปรับปรุงได้แก่ เรื่องการจราจร เนื่องจาก รพ. มีประตูเข้าออกเพียงช่องทางเดียวจึงไม่สะดวก ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ทาง รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ฯ ในครั้งนี้ และผู้ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งต่อๆไป และพบกันอีกในโครงการ เดิน-วิ่ง รวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 6 ในปีถัดไปขอบคุณครับ... ***สามารถรับชมภาพกิจกรรมภายในงานได้ตามลิงค์ด้านล่าง*** เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด