- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยปูทับผิวถนนด้วย Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.82-017 สายทุ่งแย้-หว้ายาน หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ตำบลไชยมนตรี (28/05/2564)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/05/2564)