โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยปูทับผิวถนนด้วย Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.82-017 สายทุ่งแย้-หว้ายาน หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ ตำบลไชยมนตรี วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด