ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศสอบราคาประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือวารสารเทศบาลนครนครสวรรค์ (บ้านเรา) ฉบับพิเศษ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล ถนนโกสีย์ จากสี่แยกถนนธรรมวิถีสี่แยกถนนอรรถกวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล ถนนโกสีย์ จากสี่แยกถนนธรรมวิถีสี่แยกถนนอรรถกวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน2562 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน ๒ รายการ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน บย 5894 นครสวรรค์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักการประปา ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างซ่อมแซมผิวพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ้างซ่อมแซมผิวพื้นลานกีฬาอุทยานสวรรค์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง-7371 นครสวรรค์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์อิงค์เจ็ท ป้ายไวนิล วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก จำนวน 3 คัน วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อวัสดุดับเพลิง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ จัดซื้อวัสดุดับเพลิง จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์งานป้องกัน ... เชื่อมโยง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อไฟฉาย วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกจำนวน 2 คัน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก จำนวน 2 คัน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง CAT ทะเบียน ตค178 จำนวน 10 รายการ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด