ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ผลการพิจารณา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบหมู่บ้านระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที 9 บ้านโนนมะเยา ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-009 สายบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 -บ้านพันลำ หมู่ที่ 3 ตำบลสระโพนทอง ระยะที่ 2 ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลพิจารณา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-007 สายบ้านส้มกบ หมู่ที่ 5 ถึง ตำบลบ้านบัว ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด