ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และการบุกรุก ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับพื้นที่อำเภอเมืองปาน (โต๊ะข่าว) (22/01/2562)
ขอเลื่อนกำหนดการออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ (13/11/2561)
เชิญร่วมบริจาคโลหิต (30/10/2561)
ตั้งจุดตรวจป้องกันอาชญากรรมและตรวจสารเสพติด (29/10/2561)
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (22/10/2561)
เตือนภัย (22/10/2561)
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองปาน เพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ (22/10/2561)
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน (19/10/2561)
ประชุมคณะกรรมการจัดงานลอยกระทงแจ้ซ้อน-เมืองปาน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว (19/10/2561)
โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (18/10/2561)