สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
... อ่านทั้งหมด