ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รมว.พม.พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือกรณี เด็กหญิงกตัญญู อายุ 15 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือกรณี เด็กหญิงกตัญญู อายุ 15 ปี เรียนชั้น ม.1 ซึ่งพ่อ-แม่แยกทางกัน อาศัยอยู่กับตายายพิการ และต้องรับภาระหาเงินเพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวอีก 4 คน ด้วยการรับจ้างล้างจาน โดยมีตาและยายพิการ อายุ 64 ปี ป่วยด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งตาไม่สามารถสื่อสารทางคำพูดได้ น้าชาย อายุ 26 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน และมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง เนื่องจากผลของการเสพยาเสพติด และเด็กชายซึ่งเป็นลูกของน้า อายุ 7 ปี เรียนชั้น ป.2 โดยมีรายได้เพียงจากเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งทั้ง 5 ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ในซอยเทศบาล 6 (บางนางเกรง) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
รมว.พม.ประธานการประชุมหารือในการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือในการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม การประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ปลัดพม.ประธานเปิดตัวกิจกรรม Kick off การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE แบบออนไลน์ SE Online
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม Kick off การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) แบบออนไลน์ (SE Online) เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยมีคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ วิทยากรผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
... อ่านทั้งหมด