ข่าวประชาสัมพันธ์
Air4thai เว็บไซต์และแอพลิเคชั่น ติดตามรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลคุณภาพอากาศรายวันเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้้ว หากมีคำถามกรุณาติดต่อ ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ โทร 0-2298-2311-18 _ เชื่อมโยง ...
คพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะท างานอาเซียน มุ่งเป้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาค
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในวาระที่ ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รับหน้าที่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 20 (The 20th Meeting of the ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment, AWGCME) ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเวทีในการหารือและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี ค.ศ. 2025 (ASEAN Socio – Cultural Community Blueprint, ASCC Blueprint 2025) รวมทั้งแผนปฏิบัติการของคณะทำงานฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทน คณะทำงานฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศคู่เจรจา และหน่วยงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นายวิจารย์ ยังกล่าวถึงการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เป็นอีกเวที หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยในปีนี้ จะมีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านขยะทะเล และพิจารณาวาระที่ส าคัญ คือเอกสารผลลัพธ์สำหรับ การประชุมรัฐมนตรีสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ซึ่ง ทส. จะเป็นเจ้าภาพในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ นอกจากนี้คณะทำงานฯ ยังจะมีการหารือกันในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สำคัญอื่นๆ ด้วย เช่น มลพิษจากน้ำมัน มลพิษจากแผ่นดิน สัตว์น้ำต่างถิ่น และสัตว์ทะเลหายากอีกด้วย เชื่อมโยง ...
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 18 มกราคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แถลงข่าวสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยได้เสนอข้อมูล คุณภาพน้ำ 59 แม่น้ำสายหลัก และ 6 แหล่งน้ำนิ่ง, คุณภาพน้ำทะเล, การจัดการคุณภาพน้ำในอนาคต, คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต, การจัดการคุณภาพอากาศในอนาคต, ขยะมูลฝอย, ของเสียอันตรายจากชุมชน, กากของเสียอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ เชื่อมโยง ...
คพ. แจงปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แจงประเด็นปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ที่นักวิชาการ ระบุถึงกรณีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กใน กทม.และปริมณฑล ว่าเป็นเรื่องที่วิกฤติมาก ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนหลายสิบล้านคน ซึ่งอากาศที่วิกฤตินี้สะท้อนถึงวิธีการบริหารประเทศในประเด็นที่ต้องชี้แจง ประกอบด้วย 1) วิธีการป้องกันฝุ่นละอองที่ถูกต้อง 2) แนะนำวิธีการใช้หน้ากากป้องกัน รวมถึงการควบคุมราคาหน้ากาก 3) มาตรการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการไปแล้ว 4) มาตรการระยะยาวที่จะดำเนินการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง เชื่อมโยง ...
คพ. มุ่งมั่น ย้ำสปิริตองค์การ งดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า คพ. เป็นหน่วยงานริเริ่มการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และการงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติกหูหิ้วในหน่วยงานมาตั้งแต่ ปี 2557  และขยายผลการดำเนินงานไปยังทุกหน่วยงานภายใน ทส. และได้เพิ่มขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งวันนี้ (24 ธันวาคม 2561) ชาว คพ. ได้ร่วมพลังในการดำเนินกิจกรรม“สปิริตวิชาชีพ สปิริตองค์การ งดใช้ถุงพลาสติก งดใช้กล่องโฟมและแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง”  โดยเน้นย้ำสปิริตในหน้าที่และความรับผิดชอบของคนและหน่วยงาน ที่ทุกคนต้องมีและทำก่อน โดยได้ประกาศยกระดับความเข้มข้นการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง กำหนดมาตรการเด็ดขาด เช่น 1) ผู้ประกอบการภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร และ 2) ห้ามนำถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร เข้าภายในอาคาร คพ. กำหนดเริ่มมีผลบังคับใช้เด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด