ข่าวประชาสัมพันธ์
กสร.ประชุมติดตามการทำงานในรูปแบบ Work From Home
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในรูปแบบการทำงานที่บ้าน Work From Home ตามนโยบายรัฐบาลในการลดความแออัดของบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการนำเทคโนโลยี่สารสนเทศ รวมทั้งสื่อโซเชี่ยลมีเดียมาใช้ในการสื่อสาร กำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้บริการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานของกรมเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อธิบดี กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
อธิบดี กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดรุนแรง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประขุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น ๒ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เชื่อมโยง ...
อธิบดี กสร.ร่วมแถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงแรงงาน
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
COVID-19
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด