ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(17ต.ค.63) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการจัดหางาน นำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563 ถวาย ณ วัดสามพระยา (พระอารามหลวง) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ สำนักงานเขตพระนคร โดยว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล บริการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เชื่อมโยง ...
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(13 ต.ค.63) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ในการนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวงตลอดทั้งวัน โดย เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวนการเขตพระนคร และคณะผู้บริหารเขตพระนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง เชื่อมโยง ...
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(13 ต.ค.63) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ในการนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวงตลอดทั้งวัน โดย เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวนการเขตพระนคร และคณะผู้บริหารเขตพระนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง เชื่อมโยง ...
เขตพระนครปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดสังเวช
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลองและพื้นที่สาธารณะ โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน วันนี้ (12ต.ค.63) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพระนคร โดยนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขต และสัสดีเขตพระนคร พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ โรงเรียนวัดสังเวช จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 250 คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองวัดสังเวช และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ตามแนวพระราชดำริ พัฒนา คู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้ร่วมกันพัฒนาความสะอาดโรงเรียนวัดสังเวช รวมทั้งขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช และตัดแต่งต้นไม้ ริมคลองวัดสังเวช เขตพระนคร ซึ่งมีความกว้าง 1.50-2.60 เมตร ความยาว 124 เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยรวม เชื่อมโยง ...
>> แต้มสี วาดลวดลาย ให้คลองโอ่งอ่าง <<
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(10 ต.ค. 63) เวลา 10.00 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมทาสีรองพื้น บริเวณกำแพงและไม้บอร์ดริมคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตย์ถึงสะพานภาณุพันธ์ โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเขตพระนคร นำโดยนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางพลัด เด็กๆ จากชมรม to be number one ชุมชนวัดใหม่อมตรส และผู้ประกอบการค้าริมคลองโอ่งอ่าง ร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ศิลปินได้แต่งแต้มและเติมสีสันให้สวยงามตลอดเส้นทาง ด้วยผลงานภาพวาดริมกำแพงแนวสตรีทอาร์ต เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด