ข่าวประชาสัมพันธ์
ชัยนาท@เปิดศึกตีฆ้อง ร้องป่าว เริ่มแล้ว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชัยนาท
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
@19 มิถุนายน 2561 ชัยนาทเปิดศึกตีฆ้อง ร้องป่าว เริ่มแล้วโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ***นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน เปิดกิจกรรม kick off โดยมี นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดเวทีสร้างการรับรู้ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด การแสดง ของตลาดย้อนยุค เมืองสรรคบุรี การตีเกราะ เคาะไม้ การบรรยายแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียว การเสวนา ตลอดจน ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละอำเภอ โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชารัฐ ตลอดจน ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 525 คน ณ โรงแรมชัยนาทธานี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด