ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อ่านต่อ ...
รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2560
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2560 อ่านต่อ ...
สสจ.อำนาจเจริญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านคุณภาพ Thai COC
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติมองรางวัลและเกียรติบัติ ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง เหมาะแก่การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนเชื้อโรคหลายชนิด อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด