ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (12/10/2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน (12/10/2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา (12/10/2560)
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (04/08/2560)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำ (22/05/2560)
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (16/03/2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.ชานุมาน (26/10/2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.เสนางคนิคม (26/10/2559)