ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 
รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สพม.ติดตามและประเมินการยกระดับของ สปก. ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ TLS8001-2010 จ.กาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 สพม. โดยคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสสค. จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันติดตามและประเมินการยกระดับของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ณ จังหวัดกาญจนบุรี ... เชื่อมโยง
สพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจและคู่ค้าตลอดจนห่วงโซ่การผลิต โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกองนิติการ กองคุ้มครองแรงงาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมาคมกุ้งไทย สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ชมรมผู้ผลิตลูกสัตว์น้ำ (SAC) สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร ... เชื่อมโยง
สพม.ติดตามและประเมินการยกระดับของ สปก. ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ TLS8001-2010 จ.สระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 สพม. โดยคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสสค.จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันติดตามและประเมินการยกระดับของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ณ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ชูบุซึ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอกภัณฑ์อรัญโฮม จำกัด ... เชื่อมโยง
วารสารพัฒนามาตรฐานแรงงาน ปี 2562 ฉบับที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
วารสารพัฒนามาตรฐานแรงงาน ปี 2562 ฉบับที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
วารสารพัฒนามาตรฐานแรงงาน ปี 2562 ฉบับที่ 3 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
วารสารพัฒนามาตรฐานแรงงาน ปี 2562 ฉบับที่ 4 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด