สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 394 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทร 042-423284 หรือ 042-423285 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด