ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนตุลาคม 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนตุลาคม 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนกันยายน 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนกันยายน 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนเมษายน 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนเมษายน 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนมีนาคม 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนมีนาคม 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนมกราคม 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนมกราคม 2559 ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนธันวาคม 2559 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ใบสั่งซื้อ - สั่งจ้าง เดือนธันวาคม 2559 ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ
ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งวื้อสั่งจ้าง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งวื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
ใบตรวจรับการซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ใบตรวจรับการซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ(e-bidding) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ(e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รายงานขอซื้อขอจ้าง ... อ่านต่อ
ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด