11-03-63 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ทดแทนของเดิม) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบ พ.ศ. 2563 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
28-02-63 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด