ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบน้ำเสีย วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด