ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ดูที่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (08/09/2563) [กขร.ยกเลิก ประกาศฉบับนี้เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561] วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 ดูที่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (08/09/2563) [กขร.ยกเลิก ประกาศฉบับนี้เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561]
ดูที่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดนิทรรศการโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานช่าง ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กน 4710 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 91 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำกรอบรูปไม้พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 และกรอบรูปไม้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมข้อความบรรยายใต้ภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 141 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยดำเนินการ Live สด งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ป เกี่ยวกับการฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบ ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำตรายาง จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเพื่อดูแลระบบบริหารจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ไวรัลคลิป การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพากย์เสียงพร้อมบันทึกในวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำวีดิทัศน์ เพื่อเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1416 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1413 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อโปโลงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำตรายาง จำนวน 31 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำเอกสาร จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1371 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์วุฒิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ กิจกรรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 28 ทางหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ (รายปักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮธ 6266 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น ภายใต้รูปแบบงาน Informal Labour Fair 2019 "แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 13 - 16, 18 - 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำเหรียญรางวัลงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 6 เว็บไซต์ เผยแพร่จำนวน 18 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 11, 13 และ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำชาย ชั้น 1, ประตูห้องทำงานกลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ และซ่อมแซมพื้นห้องงานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 2 สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 180 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าว/บทความ ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 14 และ 16 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 160 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 103 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (ระดับภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตสกู๊ป เกี่ยวกับการเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 180 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 70 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าสถานที่จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1415 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 22 และ 25 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2562 และระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 รวม 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดสถานที่และพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อของที่ระลึกวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกในซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตสารคดีเชิงข่าว เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดงานเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮย 2325 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระเป๋าผ้าแคนวาส จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน 120 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1371 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระเช้าผลไม้ กระเช้าของขวัญ ในโอกาสเข้าวาระปีใหม่ 2562 แก่สื่อมวลชน จำนวน 33 กระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำตรายาง จำนวน 49 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบรับใบสำคัญ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุุ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 103 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าวภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 4 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำแผ่นพับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 77 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ เสริมความปลอดภัยช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทางสื่อหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้ที่จบปริญญาตรีเพื่อเพิ่มโอกาสมีงานทำ ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 943 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 938 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดซื้ออุปกรณ์สาธิตงานไม้ 4.0 ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2561 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยออกแบบและจัดทำโปสการ์ด วันที่ 5 ธันวาคม 2561 จำนวน 25,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ VTR พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 รวม 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานและปกใส่หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายอุดตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนเพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนเพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสปอตโฆษณากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รวม 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์หัวข่าวบนกระดาษ A4 จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 940 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มกลัดที่ระลึกงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จำนวน 1,500 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดนิทรรศการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนเพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กต7537 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเก็บเอกสาร จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการพัฒนาฝีมือให้มีทักษะความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำบทความ ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในนิตยสาร “Thailand Plus” จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว เกี่ยวกับภารกิจภาพรวม ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 90 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งชักโครก จำนวน 30 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 16,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องเก็บเอกสาร จำนวน 152 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองขาวหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำบูธสำหรับทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระดับ 1 จำนวน 6 บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด สามารถติดต่อขอรับประกาศและเอกสารแนบท้ายได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ กองบริหารการคลัง ชั้น 3 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 38 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดบัญชี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรับชำระเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนเพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าขนหนูและเสื้อคลุมนางแบบ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนเพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างศึกษาจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคัดเลือกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ (Competency Based Curriculum) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 35 หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดพร้อมลงแป้งผ้าเช็ดปาก ผ้าเช็ดจาน และผ้าปูโต๊ะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมนำคณะเยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานการประเมินผลการจัดงานและหนังสือรายงานการสรุปผลการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเครื่องหมายแสดงว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 80 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่งคงในชีวิต” พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและคู่มือการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำภาพยนตร์สั้นส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety at Work จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตประกาศนียบัตรการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษอังกฤษ จำนวน 20 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดสาธิตสาขาอาชีพจากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตสกู๊ปการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการผู้ประกอบการและกำลังแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปกและจัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กต7537 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กบ 1376 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกรอบรูปไม้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และกรอบรูปไม้พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมข้อความบรรยายใต้ภาพ จำนวน 3 รายการ... วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกรอบรูปไม้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และกรอบรูปไม้พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมข้อความบรรยายใต้ภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างมาตรฐานวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบสาขานักพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำ ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กน 4710 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1412 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1413 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ประโยชน์การออกสมุดประจำตัว และวิธีการใช้งาน Mobile Application (DSD Smart Skill & Services) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดสถานที่และพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ (Competency Based Curriculum) จำนวน 60 หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องมือในการแปลงไฟล์ที่ใช้ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปกและจัดทำหนังสือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยประมวลภาพและสรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 130 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์ค และบริหารเครือข่าย HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ทางสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผนังห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดงานพิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายไวนิลแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 940 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รวม 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 9 และ 12 กันยายน 2561 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยนยน 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2561 รวม 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน/ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านม้วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 กันยนยน 2561 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 - 3 (3 ระดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือพร้อมเข้าเล่มคู่มือระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคูหามาตรฐานสำหรับทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า (MICE) ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และชุดโปรแกรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 รวม 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในงาน จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม สาขานักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์) ระดับ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับทดลองทอสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า (MICE) ระดับ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างขนส่งครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง จ้างขนส่งครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลอะคริลิกสำเร็จรูป และใบประกาศเกียรติคุณภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมปก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมดักฝุ่นภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยดำเนินการ Live สด การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดกิจกรรมเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Media Center) ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเผยแพร่สปอตการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สาขาเสริมความงาม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว เกี่ยวกับกระบวนการประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ขั้นตอนการประเมินความรู้ความสามารถ การออกสมุดประจำตัว และการบันทึกข้อมูล ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบขวดสำหรับงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้นิรภัย จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือทำเนียบสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 59 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดหาผู้ดำเนินรายการเพื่อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมางานระบบเน็ตเวิร์ค และอินเทอร์เน็ตพร้อมสัญญาณ งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานต้อนรับคณะเยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยเผยแพร่สปอตการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ความยาว 30 วินาที ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สาขาประกอบอาหาร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมางานระบบเน็ตเวิร์ค และอินเทอร์เน็ตพร้อมสัญญาณ งานแข่งขันฝีมือแรงงาน อาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหลอดไฟตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาซื้อหลอดไฟตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอลงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เพื่อให้สาธารณะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th โทรสาร 0 2245 1824 มายังหน่วยงานโดยเปิดตัว ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึง 28 สิงหาคม 2561 ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์สมุดประจำตัวตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาสรุปผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Warehouse Server จำนวน1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและดำเนินการทดลองทดสอบ สาขานักพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำ ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทาสีพื้นลานจอดรถ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมางานระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายไวนิลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยนำสปอตการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ความยาว 15 วินาที เผยแพร่ผ่านจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรแสดงตนพร้อมสายคล้องคอเพื่อใช้ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโต๊ะตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขานักบริหารจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโลจิสติกส์ ระดับ 1 (1 ระดับ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตสารคดีเชิงข่าวโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 พร้อมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อวัสดุเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อประเมินและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สาขาแต่งผม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาจ้างทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอลงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th โทรสาร 0 2245 1824 มายังหน่วยงานโดยเปิดตัว ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึง 20 สิงหาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหลอดไฟตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาซื้อหลอดไฟตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอลงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th โทรสาร 0 2245 1824 มายังหน่วยงานโดยเปิดตัว ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึง 20 สิงหาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างเหมางานระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตข่าว/สกู๊ป การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 35 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 จำนวน 613 ชุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตประกาศนียบัตรการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์สกู๊ปข่าวโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดสัมมนาสรุปผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 135 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีและกรุวอลล์เปเปอร์ผนังภายในบริเวณสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับและตกแต่งสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และใบอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 103 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการในงาน Thailand Social Expo 2018 ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอลงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th โทรสาร 0 2245 1824 มายังหน่วยงานโดยเปิดตัว ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึง 3 สิงหาคม 2561 ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหรียญรางวัลและโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าวภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุคงสภาพ จำนวน 7 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำโต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้าพร้อมชั้นวางสำหรับใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 120 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 23 และ 26 กรกฎาคม 2561 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและจัดทำเพจแนะนำผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อประเมิน และคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 14 สาขา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง ห้องทำงานอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานพิธีเปิด พิธีปิด และการประชุมในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตสปอตโฆษณากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตสปอตโฆษณากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 57,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชิ้นงาน เพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 75 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำตุ๊กตามาสคอต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 12 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการจอแสดงผลขนาดใหญ่ (VDO WALL) สำหรับการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้าพร้อมชั้นวางสำหรับใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่/บทความ ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดวงจรสำหรับใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อเตรียมการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จ้างทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 พร้อมกระเป๋าใส่บัตรแบบพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับและตกแต่งสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮธ 6266 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll Up จำนวน 78 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ทำแผ่นพับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 26,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อประเมินและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 14 สาขา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 และพื้นทางลาดลานจอดรถ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอลงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th โทรสาร 0 2245 1824 มายังหน่วยงานโดยเปิดตัว ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึง 28 มิถุนายน 2561 ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่บันทึกเทปเพื่อออกอากาศในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 34 หน้า โดยวิธีเฉพาะ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 943 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 50 ชิ้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1415 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1412 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดมาสคอตเพื่อประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 45,240 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเดินทางสำหรับเยาวชนผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 52 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อประเมินและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 85 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีเปิด พิธีปิด และการประชุมในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์สมุดประจำตัวตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำวุฒิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดงานพิธีเปิด พิธีปิด และการประชุมในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตสปอตโฆษณางานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 เรื่อง การวิจัยเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะที่ประกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับการฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตสารคดีเชิงข่าว เกี่ยวกับข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว/บทความ เกี่ยวกับข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ จำนวน 3 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 105 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ป เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปก และจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 320 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าสถานที่จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อประเมินและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 116 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์การประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กต 7537 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กขร.ยกเลิกประกาศฉบับนี้ เมื่อ 24 พฤศภาคม 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดูที่ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดงานสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่างวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง และสาขาช่างท่อสุขภัณฑ์ ระดับ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะ จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ pop up mascot เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พิมพ์่เอกสารและสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 75 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ รื้อถอน และจัดทำสติ๊กเกอร์กองสื่อสารองค์กร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าว เกี่ยวกับภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กบ 1376 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 100 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การแข่งขัน ฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 180 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1371กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงาน สู่ Thailand 4.0 เรื่อง การวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่จัดฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2545 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาเช่า เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง จัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ กระดาษชำระ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง เช่าสถานที่จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ผลิตสื่อการฝึกประเภทวีดิทัศน์ จำนวน 2 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 90 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 ดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง จัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายไวนิล คลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง จัดทำบทความประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนิตยสาร Honeymoon+travel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมา รถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ นิตยสาร จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ศปก.กพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในงานจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 และจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน ผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 เรื่อง การวิจัยเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะที่ประกอบอาชีพ ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง จัดงานโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมา รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ทำป้ายอะคริลิคและจัดทำตัวอักษรสติ๊กเกอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ทำโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน ๔๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 เรื่องการวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 เรื่อง การวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการที่จัดฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2545 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมา ป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1416 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมา รถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ศปก.กพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง จัดจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ผลิตสิ่งพิมพ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุสาขาเสริมความงาม เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมวัสดุคงสภาพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมา รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง จัดงานแถลงข่าวงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำชิ้นงานเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำโต๊ะไม้สำหรับใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ออกแบบปกและจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าว/สกู๊ปข่าวภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องตัดกระเบื้อง อิฐ แบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 154 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาและประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อหมึก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ หมึก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ออกแบบและจัดทำป้ายสติกเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 80 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ทำแบบทดสอบสำหรับใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างขนส่งชุดอุปกรณ์การฝึกและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อนำไปใช้ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายไวนิลเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และประชาสัมพันธ์วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2561 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 154 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Testing) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 88 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างขนส่งชุดอุปกรณ์การฝึกและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อนำไปใช้ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินของาชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์ สำหรับติดรถยนต์ของทางราชการ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเช่า สถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง เขียนแบบก่อสร้างอาคารด้วยโปรแกรม Auto CAD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตข่าว/สกู๊ป/บทความ ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 ทางสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมา รถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาเช่า สถานที่จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างประชาสัมพันธ์ โดยผลิตและเผยแพร่บทความเกี่ยวกับภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน 20 ปี ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม/ซีดี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องแฟกซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อเสื้อแจ็คเก็ตงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินของราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้าง ถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2560-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม/ซีดี จำนวน 90 เล่ม วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 และจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคา จ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์รูปแบบข่าว/บทความประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน 20 ปี ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าวสารโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 ทางสื่อหนังสือพิมพ์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างออกแบบปก และจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน 20 ปี ในนิตยสาร "Thailand Plus" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างทำเข็มกลัดที่ระลึกงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำแบบสำหรับใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จำนวน 2 แบบ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและจัดทำป้ายไวนิลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ จำนวน 3 ระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จัดจ้าง ออกแบบปกพร้อมถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 3 ระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 1st Technical Committee Meeting of the 12th ASEAN Skills Competition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง พิมพ์วุฒิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง เช่าสถานที่จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกิจกรรม One School One Country โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบไมโครโฟนห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 และระบบไมโครโฟนห้องประชุมตรีเทพ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างจัดงานสัมมนาสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดความเข้มแข็งรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในกองสื่อสารองค์กร วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเช้าของขวัญในโอกาสเข้าวาระปีใหม่ 2561 แก่สื่อมวลชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
จ้างออกแบบอัตลักษณ์ของงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีขอบฟุตบาท และสัญลักษณ์ที่จอดรถสำหรับคนพิการ บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จัดการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 1st Technical Committee Meeting of the 12th ASEAN Skills Competition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน 20 ปี ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 29 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง จัดการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 1st Technical Committee Meeting of the 12th ASEAN Skills Competition) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเผยแพร่ภายในอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำ Standy PP Board เพื่อประชาสัมพันธ์หน้าร้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำสกู๊ปข่าว หรือข่าว หรือบทความประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคา จ้างจัดการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 1st Technical Committee Meeting of the 12th ASEAN Skills Competition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 580 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปก และจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 - 5 และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ซื้อวัสดุ จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) หน้าอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างจัดสถานที่และพิธีเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ รวม 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบไมโครโฟนห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 และระบบไมโครโฟนห้องประชุมตรีเทพ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าว Kick-Off โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 109 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวภารกิจภาพรวมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตข่าว/สกู๊ป เกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ป เกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำป้ายไวนิลโครงการคลินิกช่าง "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กบ 1376 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองขาวหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในสำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลกฎหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้าง อัด ขยายภาพสี ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตข่าว/สกู๊ป เกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 68 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคชื่อ - ตำแหน่ง และตัวอักษรอะคริลิคติดทำเนียบอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (จำนวน 16 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 – 5 และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเข้ารูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (จำนวน 33 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือ แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในกองสื่อสารองค์กร (นางสาวรัตนา เตี้ยเย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ - ๕ และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในกองสื่อสารองค์กร (นางสาวนันทนา ฟุ้งลัดดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายาง 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (จำนวน 7 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ซื้อสมุดบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ (นายสุวัฒน์ชัย ยังเฟื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ (นางสาวอัจฉราภรณ์ ยอดดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ (นางสาวกรรณิกา เอกสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ เมืองเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ เมืองเฮาสัค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 – 5 และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างทำป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว บทความ เกี่ยวกับภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับภารกิจและนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงในนิตยสาร "CUSTOMS Import - Export" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง ติดวอลเปเปอร์ และติดสติ๊กเกอร์กระจกห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และป้ายไวนิลแสดงความยินดีกับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานในสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ประจำปีงบปะระมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบปะระมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างบริการข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างคัดเลือกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดเช่าเครื่องกรองน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมผลิตและเผยแพร่สปอตการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางและทาสีภายในบริเวณสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างจัดงานมอบรางวัลการประกันคุณภาพและสื่อการฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตข่าว/สกู๊ป เกี่ยวกับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างทำป้าย Skills for Change และป้าย อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดงานเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางและการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดงานและนิทรรศการในโครงการสัมมนาพัฒนาฝีมือแรงงานเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ ๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างจัดงานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อชุดแข่งขันสำหรับผู้เข้าแข่งขัน และชุดเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคณะเดินทางที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบเครือข่ายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางบริเวณสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น ๘ และซ่อมแซมห้องภายในสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ ๔๔ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อของที่ระลึก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งลังเครื่องมือไปและกลับงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างทำป้ายเครื่องหมายแสดงว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตสปอตประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ระดับ ๒ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบเครือข่ายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบเครือข่ายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวงเงิน 1,866,780 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 กำหนดเปิดซองวันที่ 6 กันยายน 2560 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ กองบริหารการคลัง ชั้น 3 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและผลิตแผ่นพับแนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างทำโล่ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางบริเวณสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น 8 และซ่อมแซมห้องภายในสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางบริเวณสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น 8 และซ่อมแซมห้องภายในสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวงเงิน 701,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 กำหนดเปิดซองวันที่ 4 กันยายน 2560 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ กองบริหารการคลัง ชั้น 3 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศ สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและผลิตแผ่นพับแนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างจัดงานเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางและการประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างตัดชุดแข่งขันและชุดสูทสำหรับคณะเดินทางในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างออกแบบและจัดทำ Roll up จำนวน 3 แบบ แบบละ78 อัน รวม 234 อัน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างทำโล่รางวัลอะคลิลิคสำเร็จรูปและใบประกาศเกียรติคุณภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมปก โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ราคากลาง จัดจ้างทำโล่รางวัลอะคลิลิคสำเร็จรูปและใบประกาศเกียรติคุณภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมปก โดยวิธีตกลงราคา ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือสรุปข่าวภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้รับการเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือภารกิจงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 และจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างทำของที่ระลึกแสดงสัญลักษณ์การแข่งขันฝีมือแรงงานของประเทศไทย (เข็มกลัด) โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีพิเศษ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ระดับ ๒ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ราคากลาง ซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ระดับ ๒ โดยวิธีตกลงราคา ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สอบราคาจ้างขนส่งลังเครื่องมือไปและกลับงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงอาบูดาบี วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตสกู๊ปเกี่ยวกับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 พร้อมเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ภารกิจงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมพื้น ผนัง ฝ้าเพดานห้องทำงาน และทางเดินบริเวณ ชั้น ๓ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างจัดงานโครงการแนวทางการส่งเสริมพ่อครัวแม่ครัวไทยสู่ครัวโลก โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานด้านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อกระเป๋าเดินทางสำหรับเยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ ๔๔ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง เช่าสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 - 5 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อวิทยุ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างทำเข็มตราสัญลักษณ์ดาวเงินหกแฉก วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบรับรองความรู้ความสามารถสำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าวเกี่ยวกับภารกิจภาพรวมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าวเกี่ยวกับภารกิจภาพรวมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างผลิตของประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดจ้างประชาสัมพันธ์โดยจัดทำข่าว/สกู๊ป/บทความ ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงาน ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนในการเข้าร่วม การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ราคากลาง อนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมพื้นทางเดินหน้าลิฟท์ ชั้น 2 และพื้นทางเดิน ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจัดจ้างทำเข็มตราสัญลักษณ์ดาวเงินหกแฉก วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 สาขาแต่งผม โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ ๔๔ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 สาขาแมคคาทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการฝึกตามความสามารถ (CBT) ปี 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจสู่อนาคต (New Engine of Growth) โดยวิธีตกลง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลาง จ้างจัดงานโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการฝึกจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการฝึก ตามความสามารถ (CBT) ปี 2560 (Competency Based Workforce Skill Training System) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือเพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือเพื่อการทดสอบฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลางโครงการจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างทำเข็มตราสัญลักษณ์ดาวเงินหกแฉก โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการฝึกตามความสามารถ(CBT)xu 2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างจัดงานพิธีเปิดโครงการสงกรานต์ปลอดภัยด้วยใจกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560 และนิทรรศการในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด