ประกาศประกวดราคา -- เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดอุดรธานีหลังใหม่ สูง 5 ชั้น (ส่วนที่เหลือและเพิ่มเติม) และครุภัณฑ์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (สูง 5 ชั้น) พร วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดอุดรธานีหลังใหม่ สูง 5 ชั้น (ส่วนที่เหลือและเพิ่มเติม) และครุภัณฑ์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (สูง 5 ชั้น) พร้อมติดตั้ง ราคากลาง 19,613,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา -- เดือนกันยายน 2558 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ราคากลาง 1,444,044 บาท ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ราคากลาง 1,444,044 บาท ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด