ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10746 ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.ชานุมาน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ.เสนางคนิคม วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด