ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10746 ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงาม ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด