สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดอ่างทอง ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่่อง การเปลี่ยนชื่อสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย] วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดลำพูน ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน แพนดอร่า สาขาลำพูน] วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานประจำจังหวัดชลบุรี ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน ซีวายซี เมทัล (ประเทศไทย)] วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดชลบุรี ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่่อง เลิกสหภาพแรงงานผู้บริหาร ไอทีที โซลิดาริตี้ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดชลบุรี ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน ขนส่งนิทซู แหลมฉบัง] วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดชลบุรี ที่ ๘/๒๕๖๒ เรื่่อง รับโอนทะเบียนสหภาพแรงงานสู่อิสรภาพ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดระยอง ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานรวมพลังใหม่ จังหวัดระยอง] วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานฮัทชินสันแห่งประเทศไทย] วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานโคโยจอยท์ (ไทยแลนด์) ท.๒ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานโรงเรียนนานาชาตินิสท์] วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่่อง เลิกสหภาพแรงงานดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดชลบุรี ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การรรับโอนทะเบียนสหภาพแรงงาน ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรับโอนทะเบียนสหภาพแรงงานโตโยโตมิ ประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง การรับโอนทะเบียนสมาคมนายจ้าง [สมาคมนายจ้างตัวแทนออกของ] วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานทริมเครื่องหนัง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานกระจกสยาม วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดระยอง ที่ ๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ และบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)] วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานสมาร์ทแทรคเทคโนโลยี วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลางที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานซันโยไทยแลนด์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลางที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา อาพิค ยามาดะ แห่งประเทศไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน พีโอ ออยล์ เสรีไทย] วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้างผู้จำหน่ายสินค้าบริโภค นครราชสีมา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด